October 28, 2020

CroatiaRh

CroatiaRh – China Products News – Reviews – How to – All information about China shopping.

Beijing Service Trade Fair heeft meerdere plannen vrijgegeven om 6G eerder dan gepland in te zetten

Beijing Service Trade Fair 6G eerder
Spread the love

De Service Trade Fair werd officieel gehouden op 6 september. Op deze handelsconferentie over diensten publiceerde Peking het “Actieplan van Peking ter bevordering van de innovatie en ontwikkeling van de digitale economie (2020-2022)”. Onder hen is Peking van plan om van tevoren 6G-netwerken in te zetten en een proefzone voor digitale handel te bouwen.

Het actieplan wees erop dat tegen 2022 het ontwikkelingsniveau van de digitale economie van Peking zal blijven verbeteren en dat de toegevoegde waarde van de digitale economie 55% van het bbp van de regio zal uitmaken, waardoor Peking een pioniers- en demonstratiezone wordt voor de ontwikkeling van de nationale digitale economie.

Daarnaast is Peking ook van plan om nieuwe wegen en doorbraken te verkennen in de ontwikkeling van de digitale economie. Het stelt voor om gezamenlijke innovatie aan te moedigen om O & O-instellingen en innovatiecentra van wereldklasse op te bouwen, de uitrol van 6G te bevorderen en geïntegreerde schakelingen en andere “vastzittende” technologieën te doorbreken.

READ  Beijing Service Trade Fair released multiple plans to deploy 6G ahead of schedule